Richtingcode, apicaal bij de wortelpunt. Distaal naar achteren, naar de keel. Incisaal snijrand van snijtanden en hoektanden. Mesiaal naar voren bij kiezen en naar het midden bij tanden. Occlusaal kauwvlak van kiezen. Vestibulair dezelfde zijdes als bucaal en labiaal. Deze richtingen worden gecombineerd om een deel van een element aan te duiden.

Het mesiale vlak is het vlak van een element dat naar voren of naar het midden gericht. Het distale vlak is het vlak van het element dat van het midden af of naar achteren is gericht. Het labiale of buccale vlak is het vlak aan de buitenzijde van de tandboog die tegen de lippen of de wangen aan liggen. Het labiale vlak is het vlak aan de kant van de lip (labium) en het buccale vlak is het vlak aan de kant van de wang (bucca). Bij tanden spreekt men dus van het labiale vlak en bij kiezen van het buccale vlak. Het liguale of palatinale vlak is het vlak aan de binnenkant van de tandboog. Het linguale vlak is het vlak aan de kant van de tong (lingua) en het palatinale vlak is het vlak aan de kant van het gehemelte (palatum). Bij de bovenkaak spreekt men van het palatinale vlak en bij de onderkaak van het linguale vlak. De mesiale en de distale vlakken zijn de approximale vlakken. Het mesiale vlak van het ene element liigt tegen het distale vlak van het andere element aan.

De hoektand rechtsboeven is de 13 en dat spreek je niet uit als dertien maar als én-drie. Deze codering heet het 2 digit systeem en wordt kind internationaal gebruikt. De tanden en kiezen hebben ook allemaal een officiele naam. De snijtanden zijn de incisieven, dazen de voorste of middelste snijtanden zijn de centrale incisieven, de voortanden daarnaast zijn de laterale incicieven. De hoektanden zijn de cuspidaten, de kleine kiezen de premolaren, de grote kiezen zijn de molaren en de verstandskiezen zijn de derde molaren. Tandnaam, incisief snijtand, cuspidaat hoektand. Premolaar kleine kies, molaar kies, derde molaar verstandskies, tandcode. Centrale incisief 1 laterale incisief 2, cuspidaat 3, eerste premolaar 4, tweede premolaar. Eerste molaar 6, tweede molaar 7, derde molaar. Vlakaanduiding, de vlakaanduiding van de elementen. Elk element heeft 6 vlakken, het onderste vlak is niet zichtbaar.

knobbel in keel
Cancidas (previously caspofungin msd) myhealthbox

Knobbel onder adamsappel


Tanden en kiezen worden aangegeven met een cijfercode zodat je altijd weet over welke tand je het hebt. De kaken worden verdeeld in 4 kwadranten, namelijk in boven en onder en rechts en links. Kwadranten Blijvendgebit, submental rechtsboven 1, linksboven 2, linksonder. Rechtsonder 4, melktanden hebben een eigen nummering. Bij het melkgebit is rechtboven 5 in plaats van 1 wn zo verder tot en met. Door de aparte nummering van de kwadranten van het melkgebit en het blijvende gebit kun je deze nooit door elkaar halen. Kwadranten melkgebit, rechtsboven 5, linksboven. Linksonder 7, rechtsonder 8, elke tand heeft zelf ook een nummer. De voorste snijtand is 1, die daarnaast 2, de hoektand is 3, de kleine kiezen zijn 4 en 5, de grote kiezen 6 en 7 en de verstandsklies.

Moolenburgh: Kwalen wegdrukken is geen genezen


Relatieve richtingen: Contralateraal het gelijksoortige lichaamsdeel aan de andere kant van het midden. Ipsilateraal aan dezelfde kant. Unilateraal een van de twee kanten. Algemene richtingen vernoemd naar lichaamsdelen: Craniaal in de richting van de schedel, cranium schedel. Caudaal staartzijde, cauda staart, het is dus de richting tegenover craniaal. Ventraal buikzijde, dus aan de voorkant van het lichaam. Dorsaal rugzijde; achterkant van het lichaam. Algemene richtingen van het hoofd: Nasaal neusrichting van het hoofd. Temporaal zijkant van het hoofd.

knobbel in keel
De belle december 2017 by Dc gaverke - issuu

Er zijn drie vlakken van waaruit je tegen het lichaam aan kunt kijken, (omdat er drie dimensies zijn). Het frontale vlak is recht van voren, het sagitale vlak loopt van voor naar achter en het transversale vlak is het horizontale vlak. Het coronale vlak verdeeld het lichaam in een voor en achterkant. Superior boven, het lichaamsdeel dat boven ligt is superior. Inferior beneden, het lichaamsdeel dat beneden ligt is inferior.

Anterior voor, het lichaamsdeel dat voor een ander lichaamsdeel ligt. Posterior achter, het lichaamsdeel dat achter een ander lichaamsdeel ligt. Proximaal dichtbij, het lichaamsdeel dichter bij het midden. Distaal veraf, verder longkanker van het midden. Lateraal buitenzijde, van de midden opgenomen lijn. Mediaal binnenzijde, naar de midden lijn toe.

Notes on animals - robert Jacob Gordon


Het linguale vlak is het vlak aan de kant van de tong (lingua) en het palatinale vlak is het vlak aan de kant van het gehemelte (palatum). Bij de bovenkaak spreekt men van het palatinale vlak en bij de onderkaak van het linguale vlak. De mesiale en de distale vlakken zijn de approximale vlakken. Het mesiale vlak van het ene element liigt tegen het distale vlak van het andere element aan. Richtingcode, apicaal bij de wortelpunt.

Distaal naar achteren, naar de keel. Incisaal snijrand van snijtanden en hoektanden. Mesiaal naar voren bij kiezen en naar het midden bij tanden. Occlusaal kauwvlak van kiezen. Vestibulair dezelfde zijdes als bucaal en labiaal. Deze richtingen worden gecombineerd om een deel van een element aan te duiden. De knobbels op een element worden vernoemd naar de vlakken waar ze aan grenzen en zo krijg je de mesiobuccale knobbel ( naar voren en naar de wang de distobuccale knobbel ( naar achteren en naar de wang de distolinguale knobbel ( naar achteren. Anatomische richting code In de anatomie worden voor elk aanzicht en elke richting latijnse namen gebruikt. De richtingen zijn zo dat ze onafhankelijk zijn van de lichaamshouding.

Medische woorden en begrippen - healing wounds and

De snijtanden (incisieven) en hoektanden (cuspidaten) hebben geen kauwvlak maar een snijrand en dat is de chile incisale rand. Het utrecht mesiale vlak is het vlak van een element dat naar voren of naar het midden gericht. Het distale vlak is het vlak van het element dat van het midden af of naar achteren is gericht. Het labiale of buccale vlak is het vlak aan de buitenzijde van de tandboog die tegen de lippen of de wangen aan liggen. Het labiale vlak is het vlak aan de kant van de lip (labium) en het buccale vlak is het vlak aan de kant van de wang (bucca). Bij tanden spreekt men dus van het labiale vlak en bij kiezen van het buccale vlak. Het liguale of palatinale vlak is het vlak aan de binnenkant van de tandboog.

knobbel in keel
Numerologie a budoucnost vztahu zdarma - věštírna online

Instalačka windows 7 v nové verzi

Premolaar kleine kies, molaar kies, derde molaar verstandskies, tandcode. Centrale incisief 1 laterale incisief 2, cuspidaat 3, eerste premolaar 4, tweede premolaar. Eerste molaar 6, tweede molaar 7, derde molaar. Vlakaanduiding, de vlakaanduiding van de elementen. Elk element heeft 6 vlakken, het onderste vlak overslaan is niet zichtbaar. Onder een element zit de wortel of apex en dit is apicale vlak. Dit vlak is meestal een punt en apicaal betekent bij de apex. Het occlusiale vlak of de incisale rand. Het kauwvlak van een kies, (pre) molaar, is het occlusiale vlak.


Linksonder 7, rechtsonder 8, elke tand heeft zelf ook een nummer. De voorste snijtand is 1, die daarnaast 2, de per hoektand is 3, de kleine kiezen zijn 4 en 5, de grote kiezen 6 en 7 en de verstandsklies. De hoektand rechtsboeven is de 13 en dat spreek je niet uit als dertien maar als én-drie. Deze codering heet het 2 digit systeem en wordt internationaal gebruikt. De tanden en kiezen hebben ook allemaal een officiele naam. De snijtanden zijn de incisieven, de voorste of middelste snijtanden zijn de centrale incisieven, de voortanden daarnaast zijn de laterale incicieven. De hoektanden zijn de cuspidaten, de kleine kiezen de premolaren, de grote kiezen zijn de molaren en de verstandskiezen zijn de derde molaren. Tandnaam, incisief snijtand, cuspidaat hoektand.

The words Canvas this site comes highly recommended

Tanden en kiezen worden aangegeven met een cijfercode zodat je altijd weet over welke tand rib je het hebt. De kaken worden verdeeld in 4 kwadranten, namelijk in boven en onder en rechts en links. Kwadranten Blijvendgebit, rechtsboven 1, linksboven 2, linksonder. Rechtsonder 4, melktanden hebben een eigen nummering. Bij het melkgebit is rechtboven 5 in plaats van 1 wn zo verder tot en met. Door de aparte nummering van de kwadranten van het melkgebit en het blijvende gebit kun je deze nooit door elkaar halen. Kwadranten melkgebit, rechtsboven 5, linksboven.

Knobbel in keel
Rated 4/5 based on 852 reviews